paih_logo2

ISETIA S.C. Iwona Agata Bogucka, Tekin Guvercin realizuje Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023.” Celem projektu jest wejście na rynek MALEZJA, skutkujące opracowaniem strategii ekspansji i jej realizacja w ramach etapu zagranicznego.

W wyniku realizacji projektu nastąpi rozpoczęcie sprzedaży eksportowej produktów oferowanych przez przedsiębiorstwo ISETIA S.C. na rynku docelowym. Całkowita wartość projektu: 180 000. PLN. Dofinansowanie projektu z UE: 120 000 PLN.

ISETIA S.C. Iwona Agata Bogucka, Tekin Guvercin realizuje Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023.” Celem projektu jest wejście na rynek ARABIA SAUDYJSKA, skutkujące opracowaniem strategii ekspansji i jej realizacja w ramach etapu zagranicznego.

W wyniku realizacji projektu nastąpi rozpoczęcie sprzedaży eksportowej produktów oferowanych przez przedsiębiorstwo ISETIA S.C. na rynku docelowym. Całkowita wartość projektu: 180 000. PLN. Dofinansowanie projektu z UE: 130 000 PLN.